Przydatne informacje

Rodzaje wymienników, podział i rola tego typu urządzeń

Wymienniki ciepła

Wymienniki ciepła to urządzenia służące do przekazywania ciepła między dwoma substancjami. Z racji wszechstronnego wykorzystania wymienniki ciepła odgrywają bardzo ważną rolę we współczesnym przemyśle.

Aby jeszcze lepiej przystosować je do roli, którą mają pełnić, wymienniki dostępne na rynku są bardzo zróżnicowane. Rodzaje wymienników wyróżnia się na podstawie kilku kryteriów, z których najważniejsze wymieniono poniżej.

Rodzaje wymienników

Podstawowy podział opiera się na rozróżnieniu wymienników ze względu na funkcję, jaką pełnią. Na tej podstawie wyróżniamy chłodnice, które służą schładzaniu substancji do określonej temperatury oraz nagrzewnice, które służą ogrzewaniu substancji.

Budowa wymienników

Rodzaje wymienników można wyróżnić także na podstawie ich budowy. Do najpopularniejszych należą wymienniki:

  • rura w rurze,
  • wymienniki płaszczowo-rurowe,
  • rura Fielda,
  • wymienniki ciepła spiralne,
  • lamelowe,
  • płytowe,
  • pojemnościowe.

Czynnik chłodzący i grzejący

Ze względu na rodzaj substancji, która ulega schłodzeniu lub ogrzaniu można wyróżnić wymienniki gaz-gaz, ciecz-gaz, ciecz-ciecz, ciecz- ciało stałe i inne. Oprócz rodzaju czynników, wprowadza się także rozróżnienie ze względu na ich ilość. Do często stosowanych podziałów zalicza się też takie, których podstawą jest rodzaj i forma wykonywania pracy w wymiennikach.

Zastosowanie wymienników

Wszystkie wymienniki znajdują zastosowanie w szeroko pojętym przemyśle. Wykorzystuje się je między innymi w chłodnictwie i w instalacjach klimatyzacyjnych, gdzie rodzaj i wielkość wymienników decydują o skuteczności i wydajności całego systemu.